W dniu 14 grudnia 2016  gościliśmy w szkole Panią Danutę Kuszmider -wdowę po pierwszym dyrektorze szkoły dr Stanisławie Kuszmider, przedstawicieli Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich Pana dr Janusza Frydrycha i Pana Jerzego Orzechowskiego – wiceprzewodniczącego stowarzyszenia oraz dziennikarkę Kuriera Szczecińskiego Elżbietę Kubowską.

Pani Danuta Kuszmider przekazała do Sali Tradycji Szkoły pamiątki po swoim mężu: zdjęcie, dwie książeczki żeglarskie, publikacje, oraz kserokopie dokumentów dotyczących pracy.

Pamiątki te znajdą godne miejsce w Sali Tradycji szkoły. Bardzo dziękujemy.