hello world!

Wybór oferty najkorzystniejszej - nr sprawy: ZSM-2/965/2020

12 sierpnia 2020

Świnoujście, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Morskich

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

https://www.zsm.edu.pl/

Nr sprawy: ZSM-2/965/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

JOMASZ Sp. z oo. Sp. k

Franklinów 43/1

63-400 Ostrów Wielkopolski

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.  

Streszczenie oceny ofert:

l.p.WykonawcaCena zł bruttoOkres rękojmi i gwarancjiWysokość kary umownej za każdy dzień zwłokiSUMA PKT
1JOMASZSp. z oo. Sp. kFranklinów 43/163-400 Ostrów Wielkopolski1.880.000,00 złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.570.000 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1:110.000 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:200.000 zł- 60 pkt  72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt100 pkt
2MANILO Sp. z o.o. Sp.kul. Południowa 571-001 Szczecin 2.143.000,00 złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.573.412,79 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 176.649,47 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:392.937,74 zł- 52,64 pkt 72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt92,64 pkt
3WERTA sp. z o.o.ul. Szybowcowa 2870-843 Szczecin2.238.041,56. złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.554.750,29 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 281.889,68 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:401.401,59 zł- 50,40 pkt 72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt90,40 pkt
4MGGK Sp. zo.o. Sp. kul. Lipowa 1444-100 Gliwice2.250.000,00złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.762.500 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 151.500,003) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:336.000,00- 50,13 pkt 72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt90,13 pkt

Dokument można przejrzeć również pobierając poniższy plik:

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl