hello world!

Wybór oferty najkorzystniejszej - nr sprawy: ZSM-2/965/2020

Świnoujście, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Morskich

ul. Jana Sołtana 2

72-602 Świnoujście

https://www.zsm.edu.pl/

Nr sprawy: ZSM-2/965/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

JOMASZ Sp. z oo. Sp. k

Franklinów 43/1

63-400 Ostrów Wielkopolski

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.  

Streszczenie oceny ofert:

l.p.WykonawcaCena zł bruttoOkres rękojmi i gwarancjiWysokość kary umownej za każdy dzień zwłokiSUMA PKT
1JOMASZSp. z oo. Sp. kFranklinów 43/163-400 Ostrów Wielkopolski1.880.000,00 złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.570.000 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1:110.000 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:200.000 zł- 60 pkt  72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt100 pkt
2MANILO Sp. z o.o. Sp.kul. Południowa 571-001 Szczecin 2.143.000,00 złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.573.412,79 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 176.649,47 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:392.937,74 zł- 52,64 pkt 72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt92,64 pkt
3WERTA sp. z o.o.ul. Szybowcowa 2870-843 Szczecin2.238.041,56. złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.554.750,29 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 281.889,68 zł3) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:401.401,59 zł- 50,40 pkt 72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt90,40 pkt
4MGGK Sp. zo.o. Sp. kul. Lipowa 1444-100 Gliwice2.250.000,00złw tym:1) cena za realizację zakresu podstawowego: 1.762.500 zł2) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 1: 151.500,003) cena za realizację zakresu objętego prawem opcji 2:336.000,00- 50,13 pkt 72- 20 pkt4.000,00 zł- 20 pkt90,13 pkt

Dokument można przejrzeć również pobierając poniższy plik:

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status