Wydawanie świadectw dojrzałości od 30.06.2015 r. od godziny 12.00.