W 2018r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście już po raz trzeci zasponsorował naszej szkole zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego.

W tym roku zakupiono podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w zawodzie technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy. Z zakupionych podręczników utworzono w bibliotece szkolnej „Bibliotekę zawodową”, z której korzystać mogą zarówno prowadzący zajęcia jak i uczniowie.

Wśród pomocy nawigacyjnych znalazły się między innymi takie pozycje jak: mapy morskie wydane w języku polskim i angielskim, publikacje nautyczne (tablice nawigacyjne, tablice pływów ATT, spisy świateł itp.) wykorzystywane do prowadzenia zajęć. Ponadto zakupiono przybory do prowadzenia nawigacji takie jak: trójkąty nawigacyjne i przenośniki.

Na potrzeby Warsztatów Szkolnych zakupiono przyrządy kontrolno-pomiarowe, elektronarzędzia /wiertarki i szlifierki kątowe/, sprzęt ochronny do spawania /rękawice spawalnicze/, sprzęt pomocniczy do spawania / zaciski spawalnicze, uchwyty spawalnicze, drut spawalniczy, szpule drutu do spawania MIG/, szczypce do cięcia rur z tworzywa sztucznego.

Sprzęt i narzędzia, które sponsorował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście znacznie ułatwią prowadzenie zajęć edukacyjnych w warsztatach szkolnych ZSM w Świnoujściu. Z tego sprzętu korzystają uczniowie klas Technikum Morskiego w zawodzie mechanik okrętowy i nawigator morski.

Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie będą mogli lepiej przygotować się do wykonywania zawodu i łatwiej zaadoptować się w środowisku pracy.