hello world!

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście od 5 lat pomaga

6 grudnia 2021

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście od 5 lat pomaga  rozbudowywać i unowocześniać bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.W tym roku szkolnym dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Portu szkoła wzbogaciła się o stanowisko dydaktyczne Okrętowego silnika spalinowego i Automatyki, elektroniki i elektrotechniki okrętowej. Zakupiono również dwa projektory multimedialne do pracowni automatyki i siłowni okrętowych oraz mapy i publikacje  nautyczne.Szczególnie cenne dla szkoły jest utworzenie nowych stanowisk dydaktycznych na warsztatach szkolnych tj. okrętowego silnika spalinowego oraz automatyki, elektroniki i elektrotechniki okrętowej.

Stanowisko dydaktyczno-edukacyjne OKRĘTOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO pozwala na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Uczniowie na tym stanowisku uczą się między innymi jak demontować, sprawdzić i zamontować głowicę silnika z wykorzystaniem specjalistycznych  kluczy pneumatycznych i hydraulicznych, wyjęcia tłoka, pomiaru i wymiany pierścieni tłokowych, pomiaru sprężynowania wału korbowego czujnikami specjalistycznymi, wyjęcia, pomiaru, weryfikacji montażu tulei cylindrowej.

 Silnik SULZER 6AL/20/24 został przekazany szkole przez Zeglugę Świnoujśką, a pozostałe materiały i elementy stanowiska zostały zakupione z przyznanych szkole funduszy Zarządu Morskich Portów Szczecin- Świnoujście W następnej kolejności szkoła ma zamiar dobudować stanowisko linii wałów i śruby okrętowej nastawnej.

Koncepcja stanowiska AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI, ELEKTROTECHNIKI odpowiada aktualnym trendom obserwowanym w automatyce okrętowej, opartej na rozproszonych systemach sterowania, w których układy sterowania, układy, pomiarowe, wykonawcze, a w tym napędy elektryczne i wizualizacja procesów w systemach okrętowych, stanowią integralną część, zarówno od strony sprzętowej jak i programowej. Stanowisko dydaktyczno-edukacyjne AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI, ELEKTROTECHNIKI pozwala na poznanie opisu ruchu mechanizmów i maszyn, ich kinematyki i dynamiki, pomiaru ich parametrów, opisu elementów i układów mechanicznych jako elementów i układów automatyki oraz badania ich charakterystyk, umiejętność rejestracji sygnałów i obliczeń wymaganych parametrów układów. Nabycie umiejętności doboru regulatorów i ich parametrów w sterowaniu prostymi układami. Uczniowie nabywają wiedzę na temat metod doświadczalnego określania parametrów podstawowych obiektów automatyki elektroniki i elektrotechniki. Zdobywają wiedzę o podstawowych regulatorach pracujących w układach sterowania ze sprzężeniem zwrotnym i metodach doboru ich parametrów, dobrać regulator i dostroić jego parametry w celu sterowania.

Stanowisko dydaktyczno-edukacyjne AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI, ELEKTROTECHNIKI składa się z 6 stołów na których są zamontowane dwa stanowiska – jeden stół na dwóch uczniów pozwalający każdemu niezależnie wykonać dane ćwiczenie.

 Każde stanowisko jest zmontowane na specjalnie zaprojektowanym stole laboratoryjnym, na którym - w zależności od aktualnych planów dydaktycznych - można w sposób szybki i wygodny skonfigurować potrzebny sprzęt automatyki, elektroniki czy elektrotechniki oraz układy wykonawcze jak i pomiarowe. Stoły są wyposażone w zaciski z napięciem prądu zmiennego o napięciu 230V, 12V, 6V, oraz prądu stałego o napięciu 12V, 6V, autotransformatory pozwalające na regulację napięcia.

Konfiguracja sprzętowa i programowa umożliwia naukę wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych jak i sprzętowych do budowy i pomiarów prostych obwodów np. elektronicznych, wykonania pomiarów uziemienia i zerowania maszyn i urządzeń, pomiaru i weryfikacji prądnicy okrętowej.

Zestawy w jakie są wyposażone stanowiska umożliwiają elastyczne dobranie zestawu ćwiczeń dla poszczególnych grup uczniowskich przez indywidualny wybór skali trudności i złożoności wykonywanego zadania. Zestawy umożliwiają w prosty sposób zmianę zadania przez wybranie odpowiednich narzędzi z graficznym przedstawieniem zagadnienia, poczynając od najprostszych jak np. załączenie i wyłączenie silnika indukcyjnego, do bardziej złożonych.

Nic też nie zastąpi praktycznej wiedzy przekazywanej na zasadzie przekazywania doświadczenia, a dotyczącej głównie typowych awarii i problemów układów elektroenergetycznych na statku, a to właśnie uczniowie mogą zdobyć na naszych stanowiskach dydaktyczno-edukacyjnych.

Autor informacji

Władysław Sietko- Sierkiewicz- Kierownik Warsztatów

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita Polska70 lat Portu Szczcin-ŚwinoujścieLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl