W tym roku nasza szkoła w województwie zachodniopomorskim zajęła 21 miejsce  i zajmuje najwyższą pozycję w rankingu w porównaniu do pozostałych szkół morskich:  Technikum Morskie Darłowo 24 miejsce, Technikum Morskie w Kołobrzegu 33 miejsce, Technikum Morskie i Politechniczne w Szczecinie 37 miejsce.
Rankingu egzaminów zawodowych prowadzonym dla kilku zawodów w których kształci się największa liczba młodzieży, nasi absolwenci w zawodzie technik logistyk zajęli 9 miejsce w kraju, bo świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu ich do wykonywania tego zawodu.
Szczegółowe informacje  na stronie www.perspektywy.pl