Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części"

Ogłoszenie nr 569035-N-2020 z dnia 2020-07-31 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zespół Szkół Morskich: „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się […]

Czytaj więcej
Otwarcie ofert - ZSM-2/965/2020

Poniższy dokument jest również dostępny do pobrania w formacie pdf poniżej Zespół Szkół Morskich ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście Świnoujście, dnia 30 lipca 2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: ZSM-2/965/2020 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi […]

Czytaj więcej
Odpowiedzi na zapytania postępowania: ZSM-2/965/2020 cz.3

Świnoujście, dnia 28.07.2020 r. Zespół Szkół Morskich ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście fax: + 48 91 321 62 87 e-mail: [email protected] adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.zsm.edu.pl/ adres strony internetowej BIP Zamawiającego: https://zsmswinoujscie.bip.gov.pl Wykonawcyubiegający sięo udzielenie zamówienia Numer referencyjny postępowania: ZSM-2/965/2020 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki […]

Czytaj więcej
Zwołanie zebrania wykonawców - Numer referencyjny postępowania : ZSM -2/965/2020

Szczegóły znajdują się w pliku poniżej

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540135352-N-2020 Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Numer: 561000-N-2020 Data: 1010712020 Treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

Czytaj więcej
Odpowiedzi na zapytania postępowania: ZSM-2/965/2020 cz.2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wańości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkoł Morskich w Swinoujściu - […]

Czytaj więcej
Odpowiedzi na zapytania postępowania: ZSM-2/965/2020

Dotyczy: "Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II" Pytania i odpowiedzi znajdują się w poniższym pliku.

Czytaj więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

Ogłoszenie nr 561000-N-2020 z dnia 2020-07-10 r. Zespół Szkół Morskich: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz […]

Czytaj więcej
Numer referencyjny postępowania: 2/904. Unieważnienie.
Czytaj więcej
Numer referencyjny postępowania: 2/904

Zawartość w pliku: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu […]

Czytaj więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki...

Ogłoszenie nr 554980-N-2020 z dnia 2020-06-25 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zespół Szkół Morskich: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii […]

Czytaj więcej
Wyniki o naborze na stanowisko głównego księgowego

Wyniki o naborze na stanowisko głównego księgowego

Czytaj więcej

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Pomorze ZachodnieLogo Fundusze EuropejskieLogo Unia Europejska70 lat Portu Szczcin-Świnoujście
Computart.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status