Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części"

Ogłoszenie nr 569035-N-2020 z dnia 2020-07-31 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zespół Szkół Morskich: „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na dwie części” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się […]

Czytaj więcej
Otwarcie ofert - ZSM-2/965/2020

Poniższy dokument jest również dostępny do pobrania w formacie pdf poniżej Zespół Szkół Morskich ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście Świnoujście, dnia 30 lipca 2020 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: ZSM-2/965/2020 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi […]

Czytaj więcej
Odpowiedzi na zapytania postępowania: ZSM-2/965/2020 cz.3

Świnoujście, dnia 28.07.2020 r. Zespół Szkół Morskich ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście fax: + 48 91 321 62 87 e-mail: sekretariat@zsm.edu.pl adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.zsm.edu.pl/ adres strony internetowej BIP Zamawiającego: https://zsmswinoujscie.bip.gov.pl Wykonawcyubiegający sięo udzielenie zamówienia Numer referencyjny postępowania: ZSM-2/965/2020 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki […]

Czytaj więcej
Zwołanie zebrania wykonawców - Numer referencyjny postępowania : ZSM -2/965/2020

Szczegóły znajdują się w pliku poniżej

Czytaj więcej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540135352-N-2020 Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Numer: 561000-N-2020 Data: 1010712020 Treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

Czytaj więcej
Odpowiedzi na zapytania postępowania: ZSM-2/965/2020 cz.2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wańości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkoł Morskich w Swinoujściu - […]

Czytaj więcej
Odpowiedzi na zapytania postępowania: ZSM-2/965/2020

Dotyczy: "Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II" Pytania i odpowiedzi znajdują się w poniższym pliku.

Czytaj więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II

Ogłoszenie nr 561000-N-2020 z dnia 2020-07-10 r. Zespół Szkół Morskich: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz […]

Czytaj więcej
Numer referencyjny postępowania: 2/904. Unieważnienie.
Czytaj więcej
Numer referencyjny postępowania: 2/904

Zawartość w pliku: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu […]

Czytaj więcej
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki...

Ogłoszenie nr 554980-N-2020 z dnia 2020-06-25 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zespół Szkół Morskich: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu – etap II” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii […]

Czytaj więcej
Wyniki o naborze na stanowisko głównego księgowego

Wyniki o naborze na stanowisko głównego księgowego

Czytaj więcej

Rekrutacja

Nie zwlekaj! Zdobądź dobry zawód! 
REKRUTACJA

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00
email: sekretariat@zsm.edu.pl


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
email: internat@zsm.edu.pl
internat.zsm.edu.pl
  • FB
  • Twitter
  • YouTube
  • BIP

Partnerzy

Computart.pl