Zamówienia publiczne

Wybór oferty najkorzystniejszej "Dostawa mebli do internatu"

                                                Świnoujście, dnia 18 sierpnia 2021 r. Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na […]

Czytaj więcej
Wyniki postępowania cz.III "Dostawa mebli i wyposażenia do internatu ZSM"

                                               Świnoujście, dnia 09 sierpnia 2021 r. Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy […]

Czytaj więcej
Informacja z otwarcia ofert meble-sprostowanie

                                               Świnoujście, dnia 23 lipca 2021 r. S P R O S T O W A N I E Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i […]

Czytaj więcej
Informacja z otwarcia ofert meble

                                               Świnoujście, dnia 21 lipca 2021 r. Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu ul. Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy […]

Czytaj więcej
Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części
Czytaj więcej
Wybór najkorzystniejszej oferty - Etap III

Szczegóły w pliku poniżej:

Czytaj więcej
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Etap III
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu. Etap III.

Roboty budowlaneWykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontustołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu SzkółMorskich w Świnoujściu Etap III "Identyfikator postępowania w miniPortal: e7978d3a-62b4-4fd7-83d0-a8493e69f0a7" SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0001447851.5) Adres […]

Czytaj więcej
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku.

Szczegóły w pliku:

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Cz.1 i 2

Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części 

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Cz.3

Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części 

Czytaj więcej
Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części

PLIKI DOKUMENTACJI : Ogłoszenie nr 607563-N-2020 z dnia 2020-11-06 r. Zespół Szkół Morskich: „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą […]

Czytaj więcej

Kontakt

Zespół Szkół Morskich
ul. Sołtana 2
72-602 Świnoujście
tel. (91) 321-62-87
tel. kom. +48 530-701-224
fax.(91) 321-61-00


Internat
tel.kom.+48 531-82-36-19
tel.(91) 321-51-89
internat.zsm.edu.pl
[cn-social-icon]

Partnerzy

Logo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia EuropejskaLogo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze ZachodnieNarodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Computart.pl